Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Aktualności

Stan realizacji prac

2018-03-13

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ramach prac zmierzających do rozbudowy stacji Bydgoszcz Zachód, czasowo wyłączono transformator AT-1 i L220 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec w celu przebudowy pola AT-1 i uruchomienia rozdzielni 400 kV na napięciu 220 kV.

Ponadto w minionych tygodniach:

 • zdemontowano stare pole AT-1,
 • wybudowano nowe pole AT-1,
 • zakończono budowę nowego odcinka linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec.

Uruchomienie rozdzielni zaplanowano na przełom marca i kwietnia.

Stan prac na stacji

2018-02-23

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w bieżącym miesiącu rozpoczął się proces wyłączenia linii 220 kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec, co umożliwiło demontaż starego pola autotransformatora. Ostatecznym celem jest wybudowania nowego pola nr 2 AT1 rozdzielni 400 kV.

Ponadto trwają również prace związane z:

 • makro i mikro niwelacją terenu rozdzielni 400 kV,
 • rozruchem rozdzielni R400 kV.

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych wstrzymano wykonanie dróg wewnętrznych stacji.

Realizacja prac budowlanych

2018-01-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że obecnie na terenie stacji prowadzone są prace związane z:

 • montażem korpusu przepompowni oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych,
 • uruchomieniem węzła WAN-BB (szafa łączności),
 • wykonaniem fundamentu palowego na stanowisku nr 4,
 • montażem naciągu przewodów roboczych linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec. Aktualnie wykonano naciąg w przęśle od bramki do słupa nr 1, nadal trwa montaż w przęśle od słupa nr 1 do słupa nr 2.

Trwają również prace rozruchowe na rozdzielni 400 kV.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony, gdzie na bieżąco możecie Państwo śledzić postępy w pracach.

Życzenia świąteczne

2017-12-20

Szanowni Państwo,

życzymy, aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły Państwu radość, ciepło i optymizm. Niech Nowy, 2018 Rok, zapewni szczęście, dzięki któremu wszystkie podjęte przez Państwa działania zakończą się sukcesem.

Stan prac na stacji

2017-12-12

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że realizowane są kolejne etapy prac związane z rozbudową stacji Bydgoszcz Zachód. Obecnie trwa montaż:

 • zbiornika i nowej pompowni wód deszczowych,
 • obwodów wtórnych,
 • kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych.

Wykonano fundamenty pod stanowiska: 1, 3, 5, oraz 6. W toku są jeszcze prace:

 • przy wykonaniu stanowisk palowych 2 i 4 linii 400 kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec,
 • związane z niwelacją terenu.

Ogłoszenie MPZP Gminy Białe Błota w Dzienniku Urzędowym

2017-11-15

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 9 listopada 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opublikowano uchwałę nr RGK.0007.135.2017 Rady Gminy Białe Błota, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

Stan prac na stacji

2017-10-31

Szanowni Państwo, w minionych tygodniach na stacji elektroenergetycznej Bydgoszcz Zachód rozpoczęto układanie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych z pól 10 i 8 rozdzielni 400 kV. Ponadto rozpoczęto prace przy:

 • montażu obwodów wtórnych w napędach aparatów i szafkach kablowych,
 • budowie fundamentów pod stanowiska linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec.

Zakończono montowanie aparatury od pola nr 3 do pola nr 10 R400 kV oraz kanałów kablowych na terenie rozdzielni.

Realizacja prac budowlanych

2017-09-27

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że we wrześniu poczyniono duże postępy w pracach związanych z rozbudową stacji Bydgoszcz Zachód.

Zamontowane zostały trzy bramki w polach liniowych Piła Krzewina 1, Piła Krzewina 2 oraz Jasiniec. Prowadzony jest montaż aparatury pierwotnej i oszynowania oraz szyn zbiorczych systemów nr 1 i 2 rozdzielni R400 kV. W poszczególnych polach rozdzielni montowane są odłączniki pantografowe, sieczne oraz uziemniki, przekładniki napięciowe i prądowe, a także wyłączniki. Oszynowanie wykonywane jest częściowo podwójnym przewodem AFL-8 525 oraz aluminiowym przewodem rurowym o średnicy 120 mm, natomiast oszynowanie systemów szyn zbiorczych i aparatury w polu Łącznika Szyn jest wykonywane przewodem rurowym o średnicy 250 mm.

...

Stan realizacji prac

2017-08-22

Szanowni Państwo, w minionych tygodniach na stacji Bydgoszcz Zachód prowadzone były prace związane z montażem:

 • fundamentów i konstrukcji wsporczych,
 • konstrukcji wysokich,
 • prefabrykowanych kanałów kablowych,
 • dwóch bramek liniowych,
 • siatki uziemiającej stacji oraz uziemień konstrukcji.

Wykonano również fundament pod agregat prądotwórczy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią dokumentującą postęp prac budowlanych na stacji.

Realizacja prac modernizacyjnych

2017-07-21

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że zakończyliśmy wycinkę lasu na działce przeznaczonej pod rozdzielnię 400 kV i rozpoczęliśmy prace związane z montażem fundamentów i konstrukcji wsporczych tej rozdzielni.

Jednocześnie prowadzone są prace związane z:

 • modernizacją pomieszczeń w celu umożliwienia przeniesienia urządzeń telekomunikacyjnych operatorów obcych,
 • przeniesieniem urządzeń telekomunikacyjnych operatorów obcych do wyremontowanego pomieszczenia.

W miarę postępu prac, na bieżąco będziemy Państwa informować o ich zaawansowaniu.