Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Aktualności

RDOŚ ustalił środowiskowe uwarunkowania

2017-01-23

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzją nr 25/2016 ustalił środowiskowe uwarunkowania dla wariantu 3 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV Bydgoszcz Zachód wraz z likwidacją kolizji istniejącej linii 220 kV”.