Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Aktualności

Realizacja prac budowlanych

2017-09-27

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że we wrześniu poczyniono duże postępy w pracach związanych z rozbudową stacji Bydgoszcz Zachód.

Zamontowane zostały trzy bramki w polach liniowych Piła Krzewina 1, Piła Krzewina 2 oraz Jasiniec. Prowadzony jest montaż aparatury pierwotnej i oszynowania oraz szyn zbiorczych systemów nr 1 i 2 rozdzielni R400 kV. W poszczególnych polach rozdzielni montowane są odłączniki pantografowe, sieczne oraz uziemniki, przekładniki napięciowe i prądowe, a także wyłączniki. Oszynowanie wykonywane jest częściowo podwójnym przewodem AFL-8 525 oraz aluminiowym przewodem rurowym o średnicy 120 mm, natomiast oszynowanie systemów szyn zbiorczych i aparatury w polu Łącznika Szyn jest wykonywane przewodem rurowym o średnicy 250 mm.

Kontynuowane są ponadto prace związane z rozbudową potrzeb własnych 220 VDC, gdzie dostawiono m.in. cztery nowe szafy. Montowane są także: 

  • obwody wtórne,
  • kanały kablowe na terenie rozdzielni,
  • szafy przekaźnikowe oraz SSiN dla nowych pól rozdzielni 400 kV,
  • fundament pod stanowisko słupa nr 6 przebudowywanej linii Jasiniec-Bydgoszcz Zachód.