Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Aktualności

Ogłoszenie MPZP Gminy Białe Błota w Dzienniku Urzędowym

2017-11-15

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 9 listopada 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opublikowano uchwałę nr RGK.0007.135.2017 Rady Gminy Białe Błota, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

2018-09-25

Zakończenie prac

2018-07-19

Stan prac na stacji

2018-02-23

Stan prac na stacji

2017-12-12

Stan prac na stacji

2017-11-15

Ogłoszenie MPZP Gminy Białe Błota w Dzienniku Urzędowym