Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2018-08-28

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ramach realizacji przedmiotowego zadania kontynuowany jest próbny rozruch stacji elektroenergetycznej Bydgoszcz Zachód oraz linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Jasiniec.

Prace związane z montażem ogrodzenia terenu stacji zakończono w terminie.

O dalszych postępach będziemy Państwa na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.