Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Album - Stacja elektroenergetyczna Bydgoszcz Zachód

Stanowisko transformatora 220/110 kV
Fragment pola 220 kV
Widok na rozdzielnię 110 kV
Rozdzielnia w wykonaniu napowietrznym
Pole liniowe w rozdzielni 110 kV
Widok na rozdzielnię 110 kV z masztami odgromowymi
Linie w pobliżu stacji
Ograniczniki przepięć w polu 110 kV
Aparatura pola 110 kV (wyłącznik, przekładniki prądowe i napięciowe)
Konstrukcje wsporcze z oszynowaniem rozdzielni 110 kV
Fragment pola 110 kV z przekładnikami prądowymi
Wejścia linii napowietrznych do stacji
Rozdzielnia 110 kV
Widok na budynek stacyjny - nastawnia
Przekładniki napięciowe 110 kV
Wprowadzenie linii 220 i 110 kV do stacji
Widok stacji z polem 110 kV