Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Album - Rozpoczęcie prac budowlanych - czerwiec 2017