Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Album - Realizacja prac modernizacyjnych - lipiec 2017