Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Album - Realizacja prac budowlanych - styczeń 2018