Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Album - Stan prac na inwestycji - kwiecień 2018