Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Aktualności

Stan zaawansowania prac

2018-06-21

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że na terenie stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód dobiegają końca prace związane z rozdzielnią 400 kV:

 • budowa dróg wewnętrznych,
 • makro i mikro niwelacja terenu,
 • montaż instalacji ochrony obwodowej.

Jednocześnie trwa budowa ogrodzenia zewnętrznego.

W kolejnych tygodniach kontynuowane będą prace związane z montażem instalacji ochrony obwodowej na terenie rozdzielni 400 kV, monitoringiem oraz ogrodzeniem zewnętrznym. Stopniowo będzie też odbywało się zazielenianie terenu.

Stan realizacji prac

2018-05-22

Szanowni Państwo, informujemy, że finalizowane są prace na terenie stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód.

W minionych tygodniach przeprowadzono:

 • montaż dróg,
 • wstępną makroniwelacje terenu.

Rozpoczęły się również testy końcowe systemu nadzoru.

Stan prac na inwestycji

2018-04-20

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że zrealizowano kolejny zakres prac związany z rozbudową stacji Bydgoszcz Zachód.

W minionych tygodniach rozdzielania 400 kV została uruchomiona na napięciu 220 kV, kontynuowane są również prace związane z montażem oświetlenia zewnętrznego oraz wykonaniem dróg wewnętrznych.

Ponadto zakończono prace przy budowie nowego odcinka linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec. Linia została załączona pod napięcie.

Stan realizacji prac

2018-03-13

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ramach prac zmierzających do rozbudowy stacji Bydgoszcz Zachód, czasowo wyłączono transformator AT-1 i L220 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec w celu przebudowy pola AT-1 i uruchomienia rozdzielni 400 kV na napięciu 220 kV.

Ponadto w minionych tygodniach:

 • zdemontowano stare pole AT-1,
 • wybudowano nowe pole AT-1,
 • zakończono budowę nowego odcinka linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec.

Uruchomienie rozdzielni zaplanowano na przełom marca i kwietnia.

Stan prac na stacji

2018-02-23

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w bieżącym miesiącu rozpoczął się proces wyłączenia linii 220 kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec, co umożliwiło demontaż starego pola autotransformatora. Ostatecznym celem jest wybudowania nowego pola nr 2 AT1 rozdzielni 400 kV.

Ponadto trwają również prace związane z:

 • makro i mikro niwelacją terenu rozdzielni 400 kV,
 • rozruchem rozdzielni R400 kV.

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych wstrzymano wykonanie dróg wewnętrznych stacji.

Realizacja prac budowlanych

2018-01-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że obecnie na terenie stacji prowadzone są prace związane z:

 • montażem korpusu przepompowni oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych,
 • uruchomieniem węzła WAN-BB (szafa łączności),
 • wykonaniem fundamentu palowego na stanowisku nr 4,
 • montażem naciągu przewodów roboczych linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec. Aktualnie wykonano naciąg w przęśle od bramki do słupa nr 1, nadal trwa montaż w przęśle od słupa nr 1 do słupa nr 2.

Trwają również prace rozruchowe na rozdzielni 400 kV.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony, gdzie na bieżąco możecie Państwo śledzić postępy w pracach.

Życzenia świąteczne

2017-12-20

Szanowni Państwo,

życzymy, aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły Państwu radość, ciepło i optymizm. Niech Nowy, 2018 Rok, zapewni szczęście, dzięki któremu wszystkie podjęte przez Państwa działania zakończą się sukcesem.

Stan prac na stacji

2017-12-12

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że realizowane są kolejne etapy prac związane z rozbudową stacji Bydgoszcz Zachód. Obecnie trwa montaż:

 • zbiornika i nowej pompowni wód deszczowych,
 • obwodów wtórnych,
 • kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych.

Wykonano fundamenty pod stanowiska: 1, 3, 5, oraz 6. W toku są jeszcze prace:

 • przy wykonaniu stanowisk palowych 2 i 4 linii 400 kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec,
 • związane z niwelacją terenu.

Ogłoszenie MPZP Gminy Białe Błota w Dzienniku Urzędowym

2017-11-15

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 9 listopada 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opublikowano uchwałę nr RGK.0007.135.2017 Rady Gminy Białe Błota, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

Stan prac na stacji

2017-10-31

Szanowni Państwo, w minionych tygodniach na stacji elektroenergetycznej Bydgoszcz Zachód rozpoczęto układanie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych z pól 10 i 8 rozdzielni 400 kV. Ponadto rozpoczęto prace przy:

 • montażu obwodów wtórnych w napędach aparatów i szafkach kablowych,
 • budowie fundamentów pod stanowiska linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec.

Zakończono montowanie aparatury od pola nr 3 do pola nr 10 R400 kV oraz kanałów kablowych na terenie rozdzielni.