Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

O Inwestycji

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Bydgoszcz Zachód zasilana jest promieniowo linią 220 kV ze stacji 220/110 kV Jasiniec. W jej skład wchodzą: napowietrzna rozdzielnia 220 kV, napowietrzna rozdzielnia 110 kV i autotransformator 220/110/15 kV 275 MVA-AT1. Stacja powiązana jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym linią 220 kV i liniami 110 kV.

Stacja stanowi współwłasność PSE S.A. i ENEA-Operator S.A.

Rozdzielnia 220 kV z autotransformatorem 220/110/15 kV i przynależnym do niego polem 110 kV oraz wszystkie budynki, droga dojazdowa, drogi wewnętrzne na terenie będącym własnością lub w wieczystym użytkowaniu PSE S.A. są własnością PSE S.A.

Rozbudowa istniejącej stacji Bydgoszcz Zachód planowana jest dwuetapowo:

  • Etap I: Budowa rozdzielni 400 kV bez podłączenia jej do sieci.
  • Etap II: Trwałe wyłączenie i likwidacja istniejącej rozdzielni 220 kV, dokończenie budowy rozdzielni 400 kV.

Jednocześnie prowadzone będą prace przy realizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV na odcinku od istniejącego słupa nr 8 linii 400 (220) kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec do stacji Bydgoszcz Zachód oraz traktu światłowodowego relacji SE Bydgoszcz Zachód – istniejący słup nr 8 linii 400 (220) kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec.

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Bydgoszcz Zachód wchodzi w zakres rozbudowy północnej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Projektowana rozbudowa stacji Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV jest niezbędna dla:

  • wprowadzenia trzech linii napowietrznych 400 kV (pracujących czasowo na napięciu 220 kV) ze stacji Piła Krzewina i stacji Jasiniec,
  • transformacji napięcia 400 (220) kV na napięcie 110 kV,
  • spełnienia wymagań pewności, ciągłości oraz niezawodności zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV w węźle Bydgoszcz.
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Lokalizacja stacji

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Bydgoszcz Zachód położona jest na terenie miejscowości Lipniki w gminie Białe Błota, w powiecie bydgoskim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 roku (stan na 31.12.2014r.) Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 roku (stan na 31.12.2014r.)